30 marzo 2006

Navy bar

Este bar ten balances
E tamén está listo
pra se facer á vela

Encheremos o vaso
con toda a auga d' o Mar
para compor un cock-tail de horizontes

Pendurados d' as horas
atlas xeográficos d’ esperantos
están sin tradución
E tatexan as pipas
c’ o ademán políglota d' as bandeiras

Ese cantar improvisado
é o mesmo
que xa se improvisou n’ algures

¿Quen chegou avisándonos
d’ esa cita noiturna que temos
c’ o vento ao N E
n' a encrucillada d' as estrelas apagadas?

Eiquí bebe de incónito
o Mariñeiro Descoñecido
- sin xeografía nin literatura-
A noite d' os naufraxos
c’ o seu brazo salvavidas
aferrará con nosco unha vela de chubascos

O vaso derradeiro
estaba cheo de despedidas

Polas ruas dispersas
ibamonos fechando
cada un dentro d’ a súa alta-mar

N' o repouso d’ algún vaso
tódalas noites naufraga o Bar.

Manuel Antonio De catro a catro (1926)

25 marzo 2006

Alivio de luto

"Hay un famoso consejo en mi tierra, un gran consejo a pesar de que decían que lo repiten los alemanes: hay que olvidar lo que no se puede soportar. Solo los fuertes pueden olvidar. Los blandos tienen que endurecerse..."
Mario Delgado Aparaín Alivio de luto